Викладачі кафедри приймають екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання (2019)

Викладачі кафедри приймають екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання (2019)

Доцент кафедри Шадріна В.С. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019)

Доцент кафедри Копртюх В.І. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019)

Доцент кафедри Коптюх В.І. бере участь у виїзді консультативної бригади Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського у Бучачі в КНП «Бучацька ЦРЛ» (2019)

Докторант кафедри Нікітіна І.М. захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія (2019)

Президія всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сучасного акушерства" (2019 рік)

Проф. Бойчук А.В. доповідає на пленарному засіданні конференції ( 2019 рік)

Заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України» з наукової роботи, заступник голови координаційної науково-методичної ради ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», професор В.Подольський (2019 рік)

Косей Н.В. виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Інноваційні стратегії ведення лейоміоми матки» (2019 рік)

Ткаченко Р.О. виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Сучасна тактика антибактеріальної терапії акушерського сепсису» (2019 рік)

Булавенко О.В. виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Невиношування вагітності – сучасні підходи додіагностики і лікування» (2019 рік)

Майстер-клас «Дистоція плечиків» (2019 рік)

Майстер-клас «Невідкладна допомога при тромбоемболії» (2019 рік)

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародному майстер-класі Європейської федерації кольпоскопії та цервікальної патології "EFC advanced colposcopy course in Ukraine" (2019 рік)

Колектив кафедри акушерства та гінекології ННІ ПО святкує 40-ка річчя навчально-наукового інституту післядипломної освіти (2019 рік)

Професорсько-викладацький склад університету бере участь в обговоренні стендових доповідей молодих науковців (2018 рік)

Професорсько-викладацький склад університету бере участь в обговоренні стендових доповідей молодих науковців (2018 рік)

Молоді науковці демонструють стендові доповіді на підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2018 рік)

Молоді науковці демонструють стендові доповіді на підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2018 рік)

Викладачі та аспіранти кафедри акушерства та гінекології ННІПО беруть участь у підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»(2018 рік)

Молоді науковці демонструють стендові доповіді на підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2018 рік)

Доц. В.С. Шадріна ознайомлюється з роботою симулятивного центру Івано-Франківського медичного університету (2018 рік)

Доц. В.С. Шадріна та журі олімпіади відвідують духовні святині Івано-Франківщини (2018 рік)

Доц. Шадріної В.С. бере участь в журі Всеукраїнської олімпіади студентів з акушерства та гінекології, яка відбулась 19-20 квітня 2018 року на базі Івано-Франківського медичного університету (2018 рік)

Доц. Шадріна В.С. оцінює практичні навички учасників олімпіади (2018 рік)

Музичний гурт вітає учасників конференції (2018 рік)

Проф. Волков С. проводить майстер-клас «Дистоція плечиків» (2018 рік)

Секційне засідання «Гармонія жіночого здоров’я» (2018 рік)

Проф. Л.М. Маланчук доповідає на секційному засіданні «Актуальні питання сучасного акушерства» (2018 рік)

Проф. Бойчук А.В. доповідає на пленарному засіданні конференції ( 2018 рік)

Президія конференції (2018 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АКУШЕРСТВА" Зал засідань конференції (2018 рік)

Проф. В.В. Подольський, заступник директора ДУ «ІПАГ НАМН України» з наукової роботи, заступник голови координаційної науково-методичної ради ГО «ААГУ», проф. А.В.Бойчук, голова ГО "Асоціація акушерів-гінекологів Тернопільської області" (2018 рік)

Колектив кафедри та практичні лікарі вітають завідувача кафедри проф. А.В. Бойчук з Днем народження (2017 рік)

Колектив кафедри та практичні лікарі вітають завідувача кафедри проф. А.В. Бойчук з Днем народження (2017 рік)

Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО бере участь у засіданні розширеної Вченої ради університету (2017рік)

Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО бере участь у засіданні розширеної Вченої ради університету (2017рік)

Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО бере участь у засіданні розширеної Вченої ради університету (2017 рік)

Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО бере участь у засіданні розширеної Вченої ради університету (2017 рік)

Проф. А.В. Бойчук доповідає про результати НДР кафедри (2017 рік)

Акушер-гінекологи перинатального центру беруть участь в секційному засіданні з "Гінекологічної ендокринології" (2017 рік)

Проф. А.В. Бойчук доповідає про результати НДР кафедри (2017 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АКУШЕРСТВА"  6-7 квітня 2017 року

Заступник начальника управління - начальник відділу медичних кадрів та режимно-секретної роботи Чайковська Л.З. виступає із вступним словом на початку пленарного засідання (2017 рік)

Президія Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сучасного акушерства" (2017 рік)