На базі центру стимуляційного навчання проводяться навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Акушерство та гінекологія", відпрацювання навичок практичного акушерства, а саме:

- відпрацювання біомеханізмів пологів в головному передлежанні (передній та задній вид, розгинальні типи передлежань), сідничному передлежанні (всі види);

- відпрацювання оперативного акушерства-накладання акушерських щипців (вихідних та порожнинних), вакуум-екстракції плоду;

- плодоруйнівні операції.

Розроблена методична основа для лікарів-курсантів та лікарів-інтернів, а також для викладача.

При виконанні практичної частини заняття лікарі-інтерни застосовують стандартні алгоритми комунікативних навичок з акушерства та гінекології при обстеженні вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих, фізикальних методах обстеження, повідомленні результатів обстеження, плануванні і прогнозуванні результатів консервативного та оперативного лікування, повідомленні прогнозу лікування. Вміння застосовувати комунікативні навички оцінюється викладачем під час практичної частини заняття.

Доц. Ониськів Б.О. і група інтернів готуються до заняття в симулятивному центрі (2018 рік)

Лікарі-інтерни відпрацьвують практичні навички на муляжі в симуляційному центрі (2018 рік)

Лікарі-інтерни відпрацьвують практичні навички на муляжі в симуляційному центрі (2018 рік)

Доц. Ониськів Б.О. проводить аналіз помилок, допущених лікарями-інтернами при засвоєнні практичних навичок в симуляційному центрі (2018 рік)