Одним із важливих показників роботи родильних відділень це є показник материнської смертності. Одне із перших місць по Україні по причинам материнської смертності займають акушерські кровтечі. Співробітники кафедри впровадили проведення занять по наданню допомоги за ургентним дзвінком при пуерперальних кровотечах та застосуванню новітніх технологій післяпологових органозберігаючих операцій на матці - перев’зки магістральних судин. Завдяки розробленим заходам в нашій клініці не було випадків материнської смертності від кровотеч. Проведено 5 органозберігаючих операцій при масивних післяпологових кровотечах за період 2010-2011 рр.

Доц. Коптюх В.І. курує роділлю в пологовій залі сімейного типу в на базі ТМКЛ №2 (2021 рік)

Великою заслугою працівників кафедри відносно лікування та надання допомоги населенню є впровадження на базі гінекологічного відділення в 2008 р. лапароскопічної техніки оперативних втручань на матці, маткових трубах та яєчниках. Всі співробітники кафедри та практичні лікарі гінекологічного відділення пройшли спеціалізацію з техніки лапароскопічних втручань та активно залучаються до проведення лапароскопічних операцій. Позитивний результат втручань на маткових трубах та яєчниках оцінювався за результатами наступлення вагітностей. За цей період вагітності наступили у 24% (тобто кожна 2-3 жінка завагітніла).

Проф. Бойчук А.В. виконує лапароскопічну корекцію прохідності маткових труб (2021 рік)

На кафедрі створений відеозв’язок між операційними блоками і навчальною кімнатою, та архів операцій проведених працівниками кафедри протягом року.

Доц. Сопель В.В. коментує хід операції в кімнаті відеозв’яку лікарям-інтернам (2021 рік)

Впроваджено в лікувальну практику ТКМЛ №2 наукові розробки кафедри: спосіб відновлення овуляції у жінок з ендокринним непліддям на фоні субклінічного гіпотиреозу; профілактика втрат кісткової тканини у жінок після гістероваріек-томії; профілактика затримки внутрішньоутробного розвитку плода у вагітних групи ризику шляхом застосування «Артишоку екстракт – Здоровье»; спосіб лікування гіперпролактинемії і галактореї у жінок з різним вмістом біологічно активного пролактину при субклінічному гіпотиреозі; скрінінговий метод оцінки ступеню естрогеного дефіциту; спосіб профілактики атерогенних змін та тробоемболічних ускладнень у жінок після гістероваріктомії; спосіб діагностики остеопенічних змін у жінок після оваріктомії; спосіб прегравідарної підготовки жінок з пренатальними втратами в анамнезі; спосіб профілактики синдрому затримки розвитку плода, у вагітних в терміні 12- 16, 24-28, 32-36 тижнів вагітності за умови виникнення ранніх ознак фетоплацентарної дисфункції; спосіб зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з аномаліями пологової діяльності на тлі плацентарної дисфункції; спосіб профілактики плацентарної дисфункції у вагітних з груп високого ризику щодо розвитку акушерської та перинатальної патології; діагностика фетоплацентарної недостатності у вагітних із дифузним токсичним зобом за допомогою визначення плацентарного лактогену та вмісту α-фетопротеїну в сироватці венозної крові; алгоритм спостереження за вагітним з дифузним токсичним зобом.

Перспективними напрямками лікувальної роботи кафедри залишається: впроваджувати новітні перинатальні технології для зниження материнських та перинатальних втрат; ширше впроваджувати репродуктивні технології у жінок із безпліддям, застосовуючи лапароскопічну техніку на маткових трубах та яєчниках; впровадити відеоспостереження та комп’ютерну обробку кольпоскопічних зображень патології шийки матки; створити навчальну відеотеку кольпоскопічних картин передракових процесів шийки матки.

У 2020 році на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО впроваджено новий цикл тематичного удосконалення - "Базовий курс гістероскопії", на який приїжджають навчатися курсанти з усіх областей України.

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Базовий курс гістероскопії» (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Невідкладна допомога при термінальних станах за протоколами МОЗУ» (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Невідкладна допомога при термінальних станах за протоколами МОЗУ» (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Масивні акушерські кровотечі» (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Масивні акушерські кровотечі» (2020 рік)