Історія кафедри

Кафедра акушерства та гiнекологiї навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти

Базою кафедри акушерства та гiнекологiї навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

Адреса: вул. Р.Купчинського, 14, Тернопiль, 46023

Тел.: (0352) 263234, 268144

Кафедра акушерства та гiнекологiї ННІ ПО заснована 3 травня 1979 року. Органiзувала кафедру к.м.н., доц. Г.Т.Борсук. З вересня 1979 р. по 1987 р. кафедру очолювала д.м.н., проф. М.Б.Розуменко. З 1988 р. по 1998 р. кафедрою завiдував д.м.н., проф. М.I.Жиляєв. У 1998 р. кафедру очолила к.м.н., доц. Н.М.Олiйник. З 2001 року по даний час кафедру акушерства та гінекології ННІ ПО очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна Базою кафедри акушерства та гiнекологiї ННІ ПО є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Алла Володимирівна Бойчук

Штат кафедри:

Зав. кафедри, проф. Бойчук А.В.

доц. Коптюх В.І.

доц. Хлібовська О.І.

доц. Шадріна В.С.

доц. Бегош Б.М.

доц. Сопель В.В.

доц. Ониськів Б.О.

ст. лаборант Крисовата Ю.З.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують доценти: Валентина Іванівна Коптюх, Оксана Іванівна Хлібовська, Валентина Семенівна Шадріна, Богдан Миколайович Бегош, Віктор Васильович Сопель, Богдан Омелянович Ониськів; асистенти : обласний акушер-гінеколог Тернопільської області Олексій Олексійович Федченко, головний лікар перинатального центру м. Рівне Єнікеєва В., Походун К.

Сфера використання інноваційних технологій впроваджених на кафедрі:

– Профілактика спайковго процесу в комплексному лікуванні пацієнток з трубною вагітністю;

– Іноваційні технології лапароскопічного лікування лейоміоми тіла матки в поєднанні з ендометріоїдною хворобою;

– Малоінвазивні хірургічні методи лікування безпліддя при ендометріозі придатків матки;

– Методи лікування пухлиноподібних утворень яєчників у дівчат;

–Роль гістероскопії в програмі підготовки жінок із безпліддям до допоміжних репродуктивних технологій;

– Ендометріоз передньої черевної стінки після перенесеного кесарського розтину.

Співробітники кафедри стажувалися за кордоном для оволодіння новітніми освітніми технологіями для впровадження в практичну роботу університету.

З 2001 року кафедру акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування післяабортних і післяродових ендометритів”. В 2001 році захистила докторську дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук «Діагностика та лікування запальних захворювань матки та придатків в залежності від гормональної, ендокринної та оксидантної функції організму”

Професор Бойчук А.В. автор 256 наукових робіт, з них 6 патенти, 2 рацпропозиції, 2 компакт-диски. З 2008 р. проф. Бойчук А.В. є головним редактором журналу “Актуальніпитання педіатрії, акушерства та гінекології”, затвердженого ВАК України.

Зав. кафедрою проф. А.В. Бойчук володіє всіма видами акушерських та гінекологічних операцій. Впровадила в широку практику органозберігаючі операції при акушерських маткових кровотечах. Досконало володіє лапороскопічним доступом при патологічних станих додатків матки і матки, та вагінальні екстирпації матки.

Доц. Коптюх В.І. з 1983 року працює на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диференційований підхід до реабілітації репродуктивної функції у жінок з безпліддям». З 2002 р. отримала звання доцента кафедри акушерства та гінекології ФПО. Є куратором циклу «Ведення фізіологічної вагітності».

З 1993 року на кафедрі працює доц. В.С. Шадріна. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль цитохрому С в патогенезі та лікуванні пізнього гестозу вагітних”. В 2004 році отримала звання доцента. Веде цикл тематичного вдосконалення для лікарів-курсантів ”Кольпоскопічна діагностика патологія шийки матки”.

Доц. Ониськів Б.О. в 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гепатопротекториний вплив комбінованих прогестиноестрогенних препаратів та їх медикаментозна профілактика». З 1996 р. працював в практичній охороні здоров’я: обласний акушер-гінеколог, начмедом з акушерства та гінекології Тернопільської комунальної міської лікарні №2, начальником Тернопільського обласного управління охорони здоров’я. Веде цикл «Оперативне акушерство».

Доцент Бегош Б.М. з 1996 року працює на кафедрі акушерства та гінекології ННІПО. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний метод лікування загострень хронічних запальних процесів у жінок дітородного віку», є співавтором монографії «Запальні процеси жіночих статевих органів» та посібника «Советы молодожонам». Веде цикл «Гінекологічна ендокринологія».

З 1997 р. на кафедрі працює доцент Сопель В.В., який захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив лазеротерапії на загоєння ран пісялячеревних гінекологічних операцій». Співавтор посібника «Акушерський фантом», підручника "Акушерство та гінекологія" 2014 р., навчальних компакт-дисків «Практична гінекологія», «Акушерський фантом». Є куратором циклу «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

З 1998 року на кафедрі працює зауч кафедри доц. Хлібовська О.І. У 1993 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування залізодефіцитної анемії вагітних з застосуванням антиоксидантів і гіпербаричної оксигенації». Куратор циклу «Пренатальна діагностика та ультразвуковий скринінг»

Науково- викладацький колектив кафедри акушерства та гінекології ННІ ПО на чолі з зав. кафедрою проф. Бойчук А.В. успішно готує високопрофесіоналів з акушерства та гінекології як для практичної медицини, так і для науки. На кафедрі успішно навчаються 4 аспіранти на виконання кандидатських дисертацій та 2 докторанти .

Викладацько- педагогічний колектив кафедри акушерства та гінекології ННІ ПО наповнений оптимізмом та натхненням для успішного виконання всіх своїх завдань в різнобічній діяльності кафедри, а саме : навчальній, науковій, лікувальній, освітницькій, міжнародній, і впевнено дивиться в своє майбутнє.

Контактнi телефони: 8-(0352)- 26-32-34.