Базою кафедри акушерства та гiнекологiї факультету пiслядипломної освiти є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiленням Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

Кафедра акушерства та гiнекологiї ФПО заснована 3 травня 1979 року. Органiзувала кафедру к.м.н., доц. Г.Т.Борсук. З вересня 1979 р. по 1987 р. кафедру очолювала д.м.н., проф. М.Б.Розуменко. З 1988 р. по 1998 р. кафедрою завiдував д.м.н., проф. М.I.Жиляєв. У 1998 р. кафедру очолила к.м.н., доц. Н.М.Олiйник. З 2001 року по даний час кафедру акушерства та гінекології ННІ ПО очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна Базою кафедри акушерства та гiнекологiї ФПО є пологовий будинок з гiнекологiчним вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2.

Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Алла Володимирівна Бойчук (2017 рік)

Штат кафедри: завідувач кафедри, професор Бойчук Алла Володимирівна, доцент Коптюх Валентина Іванівна, доцент Хлібовська Оксана Іванівна, доцент Шадріна Валентина Семенівна, доцент Бегош Богдан Миколайович, доцент Сопель Віктор Васильович, старший лаборант Крисовата Юлія Зіновіїіна.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують доценти: Валентина Іванівна Коптюх, Оксана Іванівна Хлібовська, Валентина Семенівна Шадріна, Богдан Миколайович Бегош, Віктор Васильович Сопель, Богдан Омелянович Ониськів; асистенти : обласний акушер-гінеколог Тернопільської області Олексій Олексійович Федченко, головний лікар перинатального центру м. Рівне Єнікеєва В., Походун К.

Сфера використання інноваційних технологій впроваджених на кафедрі: профілактика спайковго процесу в комплексному лікуванні пацієнток з трубною вагітністю, іноваційні технології лапароскопічного лікування лейоміоми тіла матки в поєднанні з ендометріоїдною хворобою, малоінвазивні хірургічні методи лікування безпліддя при ендометріозі придатків матки, методи лікування пухлиноподібних утворень яєчників у дівчат, роль гістероскопії в програмі підготовки жінок із безпліддям до допоміжних репродуктивних технологій, ендометріоз передньої черевної стінки після перенесеного кесарського розтину.

Співробітники кафедри стажувалися за кордоном для оволодіння новітніми освітніми технологіями для впровадження в практичну роботу університету.

Проф. А.В. Бойчук проводить обхід в гінекологічному відділенні з лікарями-інтернами (2016 рік)

З 2001 року кафедру акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування післяабортних і післяродових ендометритів”. В 2001 році захистила докторську дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук «Діагностика та лікування запальних захворювань матки та придатків в залежності від гормональної, ендокринної та оксидантної функції організму”.

Професор Бойчук А.В. автор 256 наукових робіт, з них 6 патенти, 2 рацпропозиції, 2 компакт-диски. З 2008 р. проф. Бойчук А.В. є головним редактором журналу “Актуальніпитання педіатрії, акушерства та гінекології”, затвердженого ВАК України.

Проф. А.В. Бойчук виконує лапароскопічну операцію (2014 рік)

Зав. кафедрою проф. А.В. Бойчук володіє всіма видами акушерських та гінекологічних операцій. Впровадила в широку практику органозберігаючі операції при акушерських маткових кровотечах. Досконало володіє лапороскопічним доступом при патологічних станих додатків матки і матки, та вагінальні екстирпації матки.

Доц. Коптюх В.І. з 1983 року працює на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диференційований підхід до реабілітації репродуктивної функції у жінок з безпліддям». З 2002 р. отримала звання доцента кафедри акушерства та гінекології ФПО. Є куратором циклу «Ведення фізіологічної вагітності».

Доц. Коптюх В.І. проводить заняття з психо-профілактичної підготовки до родів (2018 рік)

Доц. кафедри Коптюх В.І. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

З 1993 року на кафедрі працює доц. В.С. Шадріна. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль цитохрому С в патогенезі та лікуванні пізнього гестозу вагітних”. В 2004 році отримала звання доцента. Веде цикл тематичного вдосконалення для лікарів-курсантів ”Кольпоскопічна діагностика патологія шийки матки”.

Доц. Шадріна В.С. проводить заняття із кольпоскопії з лікарями-інтернами навчання (2018 рік)

Доц. кафедри Шадріна В.С. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

Доц. Ониськів Б.О. в 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гепатопротекториний вплив комбінованих прогестиноестрогенних препаратів та їх медикаментозна профілактика». З 1996 р. працював в практичній охороні здоров’я: обласний акушер-гінеколог, начмедом з акушерства та гінекології Тернопільської комунальної міської лікарні №2, начальником Тернопільського обласного управління охорони здоров’я. Веде цикл «Оперативне акушерство».

Доц. Ониськів Б.О. проводить тренінг з лікарями-інтернами навчання з написання пробного "Крок" (2016 рік)

Доц. Ониськів Б.О. і група інтернів готуються до заняття в симулятивному центрі (2018 рік)

Доцент Бегош Б.М. з 1996 року працює на кафедрі акушерства та гінекології ННІПО. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний метод лікування загострень хронічних запальних процесів у жінок дітородного віку», є співавтором монографії «Запальні процеси жіночих статевих органів» та посібника «Советы молодожонам». Веде цикл «Гінекологічна ендокринологія».

Доц. Бегош Б.М. проводить заняття з лікарями-інтернами з курсу "Акушерський фантом" (2014 рік)

Доц. кафедри Бегош Б.М. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

З 1997 р. на кафедрі працює доцент Сопель В.В., який захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив лазеротерапії на загоєння ран пісялячеревних гінекологічних операцій». Співавтор посібника «Акушерський фантом», підручника "Акушерство та гінекологія" 2014 р., навчальних компакт-дисків «Практична гінекологія», «Акушерський фантом». Є куратором циклу «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

Доц. Сопель В.В. проводить розбір етапів лапароскопічної операції з лікарями-інтернами (2019 рік)

Доц. кафедри Сопель В.В. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2021 рік)

З 1998 року на кафедрі працює зауч кафедри доц. Хлібовська О.І. У 1993 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування залізодефіцитної анемії вагітних з застосуванням антиоксидантів і гіпербаричної оксигенації». Куратор циклу «Пренатальна діагностика та ультразвуковий скринінг».

Доц. ХлібовськаО.І. проводить тематичне заняття з лікарями-інтернами з УЗД вагітних ранніх термінів (2018 рік)

Доц. кафедри Хлібовська О.І. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)


Науково-викладацький колектив кафедри акушерства та гінекології ФПО на чолі із зав. кафедрою проф. Бойчук А.В. успішно готує високопрофесіоналів з акушерства та гінекології як для практичної медицини, так і для науки. На кафедрі успішно навчаються 4 аспіранти на виконання кандидатських дисертацій та 2 докторанти .

Викладацько-педагогічний колектив кафедри акушерства та гінекології ФПО наповнений оптимізмом та натхненням для успішного виконання всіх своїх завдань в різнобічній діяльності кафедри, а саме: навчальній, науковій, лікувальній, освітницькій, міжнародній, і впевнено дивиться в своє майбутнє.