Підручники та посібники

1. Жиляєв М.І., Бойчук А.В., Сопель В.В. Акушерський фантом [Електронний ресурс] : навч. посіб. для лікарів-інтернів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації/ М.І.Жиляєв, А.В. Бойчук, В.В.Сопель. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002.

2. Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти. Практична гінекологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001.