Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки та складання ліцензійного іспиту “Крок-3”: посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін.]. – 2017. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 384 с.

  2. Неоперативна гінекологія [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / [М. І. Жиляєв та ін.]. - 2017. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 255 с.

  3. Післядипломна підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»: методичні рекомендації для керівників інтернатури базових лікувально-профілактичних установ Тернопільської та Рівненської областей [Гребеник М.В., Бойчук А.В., Франчук А.Ю, Хлібовська О.І., Сопель В.В., Коптюх В.І., Бегош Б.М., Шадріна В.С., Ониськів Б.О., Федченко О.О., Єнікєєва В.М., Кузнєц О.С., Луцик В.В.]. - 2013. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 72 с.

  4. Акушерство та гінекологія / [Сопель В.В., Грищенко О.В., Лахно І.В. Дудко В.Л. [під редакцією Грищенко О.В., Дудко Л.В.]- І том. - 2014. - Харків: Оберіг.

  5. Жиляєв М.І., Бойчук А.В., Сопель В.В. Акушерський фантом [Електронний ресурс] : навч. посіб. для лікарів-інтернів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / [М.І.Жиляєв, А.В. Бойчук, В.В.Сопель]. 2002. - Тернопіль: Укрмедкнига.

  6. Практична гінекологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - 2001. - Тернопіль: "Укрмедкнига"