Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки та складання ліцензійного іспиту “Крок-3”: посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 384 с.
  2. Неоперативна гінекологія [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / М. І. Жиляєв [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 255 с.
  3. Післядипломна підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»: методичні рекомендації для керівників інтернатури базових лікувально-профілактичних установ Тернопільської та Рівненської областей [Гребеник М.В., Бойчук А.В., Франчук А.Ю, Хлібовська О.І., Сопель В.В., Коптюх В.І., Бегош Б.М., Шадріна В.С., Ониськів Б.О., Федченко О.О., Єнікєєва В.М., Кузнєц О.С., Луцик В.В.] Тернопіль – 2013. - 72 с.
  4. Акушерство та гінекологія. Сопель В.В., Грищенко О.В., Лахно І.В. Дудко В.Л. [під редакцією Грищенко О.В., Дудко Л.В.]- І том , -Харків "Оберіг".2014 р.
  5. Жиляєв М.І., Бойчук А.В., Сопель В.В. Акушерський фантом [Електронний ресурс] : навч. посіб. для лікарів-інтернів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації/ М.І.Жиляєв, А.В. Бойчук, В.В.Сопель. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти.
  6. Практична гінекологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001.