На кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО ведуться наукові розробки з міжкафедральної тематики, вивчаються ефективність нових медичних препаратів для лікування запальних процесів шийки матки, по профілактиці та лікуванню ускладнень в клімактеричному періоді жінки. Продовжується наукова робота по вивченню ефективності нових препаратів для лікування TORCH – інфекції у гінекологічних хворих та при вагітності. Працівники кафедри щороку друкують по 8-10 наукових статей і тез в різні наукових журналах та збірниках України і 2-4 статті та тези з навчально – методичної роботи.

З 2000 року щорічно колектив кафедри проводить всеукраїнські акушерсько-гінекологічні науково-практичні конференції "Актуальні питання сучасного акушерства" на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за участю 10-20 провідних професорів акушерів-гінекологів України з виданням наукових праць в журналі ВАКу та обласна науково-практична конференція "Патологія шийки матки та репродуктивне здоров’я жінки"

Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО є засновником науково-практичного журналу "Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології", який видається Тернопільським державним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського «Укрмедкнига», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини (додаток до Постанови Президії ВАК України від 27.05.2009 № 1 – 05/2 ). Проф. Бойчук А.В. є головним редактором журналу “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, науковий секретар журналу - доц. Бегош Б.М.

Учасники науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» на базі НОК «Червона калина» (2016 рік)

Сфера наукових інтересів роботи кафедри

Теоретична основа та нове вирішення науково-прикладного завдання гінекології, яке характеризується удосконаленням алгоритму діагностики та розробкою етапної диференційованої патогенетично обґрунтованої корекції гіпоталамо-гіпофізарних порушень у жінок з дисфункцію щитоподібної залози.

Удосконалення комплексної терапії та тактики ведення постоваріектомічного синдрому на основі розробки, клінічної апробації та впровадження в практику патогенетично обґрунтованого етапного застосування гормональної та фітотерапії завдяки його позитивному впливу на гормональний, ліпідний, кальцієво-фосфорний обмін, гемостаз та мінеральну щільність кісткової тканини.

Удосконалення методів діагностики та профілактики затримки розвитку плода у вагітних, зайнятих в хімічному виробництві шляхом посилення адаптаційних механізмів з метою зниження акушерських і перинатальних ускладнень.

Клінічне обґрунтування та представлено нове вирішення актуального наукового завдання удосконалення комплексної терапії та тактики ведення пацієнток репродуктивного віку із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини. На основі вивчення особливостей нейроендокринного статусу і структурно-функціонального стану кісткової тканини, розроблено, клінічно апробовано та впроваджено в практику патогенетично обгрунтоване застосування гормональної терапії і терапії кальцієвмісними препаратами завдяки їх позитивному впливу на гормональний, кальцієво-фосфорний обмін та мінеральну щільність кісткової тканини.

У 2013-2016 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота на тему «Оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи та розробка патогенетично-обгрунтованих методів їх корекції».

По темі даної роботи захищено кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів діагностики та комплексного лікування патологічних процесів шийки матки у жінок із ендокринними порушеннями» Худоб’як Валентини Олегівни.

З 2016 року розпочато виконання нової науково-дослідної роботи «Вдосконалення та розробка нових алгоритмів надання медичної допомоги вагітним та жінкам репродуктивного віку».

Науково-дослідна робота виконується за такими напрямками: особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності; профілактика рецидиву фіброміоми матки після емболізації маткових артерій у жінок з порушенням функції щитовидної залози та наднирників; прогнозування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям; клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції; органозберігаюче хірургічне лікування та частота рецидивів ендометріозу.

Офіційний захист кандидатської дисертації В.О. Худоб'як (2017 рік)

Засідання апробаційної ради на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО (2018 рік)

Засідання апробаційної ради на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО (2018 рік)