На кафедрі акушерства та гінекології ФПО ведуться наукові розробки з міжкафедральної тематики, вивчаються ефективність нових медичних препаратів для лікування запальних процесів шийки матки, по профілактиці та лікуванню ускладнень в клімактеричному періоді жінки. Продовжується наукова робота по вивченню ефективності нових препаратів для лікування TORCH – інфекції у гінекологічних хворих та при вагітності. Працівники кафедри щороку друкують по 8-10 наукових статей і тез в різні наукових журналах та збірниках України і 2-4 статті та тези з навчально – методичної роботи.

З 2000 року щорічно колектив кафедри проводить всеукраїнські акушерсько-гінекологічні науково-практичні конференції "Актуальні питання сучасного акушерства" на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за участю 10-20 провідних професорів акушерів-гінекологів України з виданням наукових праць в журналі ВАКу та обласна науково-практична конференція "Патологія шийки матки та репродуктивне здоров’я жінки"

Кафедра акушерства та гінекології ФПО є засновником науково-практичного журналу "Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології", який видається Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я. Горбачевського «Укрмедкнига», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з медицини (додаток до Постанови Президії ВАК України від 27.05.2009 № 1 – 05/2 ). Проф. Бойчук А.В. є головним редактором журналу “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, науковий секретар журналу - доц. Бегош Б.М.

Учасники науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» на базі НОК «Червона калина» (2016 рік)

Сфера наукових інтересів роботи кафедри

Теоретична основа та нове вирішення науково-прикладного завдання гінекології, яке характеризується удосконаленням алгоритму діагностики та розробкою етапної диференційованої патогенетично обґрунтованої корекції гіпоталамо-гіпофізарних порушень у жінок з дисфункцію щитоподібної залози.

Удосконалення комплексної терапії та тактики ведення постоваріектомічного синдрому на основі розробки, клінічної апробації та впровадження в практику патогенетично обґрунтованого етапного застосування гормональної та фітотерапії завдяки його позитивному впливу на гормональний, ліпідний, кальцієво-фосфорний обмін, гемостаз та мінеральну щільність кісткової тканини.

Удосконалення методів діагностики та профілактики затримки розвитку плода у вагітних, зайнятих в хімічному виробництві шляхом посилення адаптаційних механізмів з метою зниження акушерських і перинатальних ускладнень.

Клінічне обґрунтування та представлено нове вирішення актуального наукового завдання удосконалення комплексної терапії та тактики ведення пацієнток репродуктивного віку із лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини. На основі вивчення особливостей нейроендокринного статусу і структурно-функціонального стану кісткової тканини, розроблено, клінічно апробовано та впроваджено в практику патогенетично обгрунтоване застосування гормональної терапії і терапії кальцієвмісними препаратами завдяки їх позитивному впливу на гормональний, кальцієво-фосфорний обмін та мінеральну щільність кісткової тканини.

У 2013-2016 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота на тему «Оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи та розробка патогенетично-обгрунтованих методів їх корекції».

По темі даної роботи захищено кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів діагностики та комплексного лікування патологічних процесів шийки матки у жінок із ендокринними порушеннями» Худоб’як Валентини Олегівни.

У 2016-2020 рр. виконуваласьї науково-дослідна робота «Вдосконалення та розробка нових алгоритмів надання медичної допомоги вагітним та жінкам репродуктивного віку».

Науково-дослідна робота виконувалась за такими напрямками: особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності; профілактика рецидиву фіброміоми матки після емболізації маткових артерій у жінок з порушенням функції щитовидної залози та наднирників; прогнозування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям; клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції; органозберігаюче хірургічне лікування та частота рецидивів ендометріозу.

По темі даної роботи захищено:

  • кандидатську дисертацію «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції» - Овчарук В.В. (2018 рік);

  • докторську дисертацію «Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям» - Нікітіна І.М. (2019 рік);

  • кандидатську дисертацію «Особливості прегравідарної підготовки та реабілітації хворих після консервативного та оперативного лікування позаматкової вагітності» - Якимчук Ю.Б. (2020 рік).


З 2021 року на кафедрі розпочато виконання нової науково-дослідної роботи "Вдосконалення діагностики та лікування вагітних і жінок з обтяженим соматичним анамнезом"

Докторант кафедри Нікітіна І.М. захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (2019 рік)


Офіційний захист кандидатської дисертації Ю.Б. Якимчук (2020 рік)

Офіційний захист кандидатської дисертації В.О. Худоб'як (2017 рік)

Засідання апробаційної ради на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО (2018 рік)

Засідання апробаційної ради на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО (2018 рік)

Викладачі кафедри є ініціаторами та організаторами міжнародних і всеукраїнських форумів

4-5 квітня 2019 року у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства», яка зібрала провідних фахівців науковців та практичних лікарів Тернопільської, Львівської, Рівенської, , Вінницької, Київської ,Волинської, Хмельницької, Дніпропетровської,Одеської областей. У конференції взяли участь понад 360 представників галузі, з яких понад 25 професорів з різних вузів України.

Президія всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сучасного акушерства" (2019 рік)

Наукова програма форуму включала в себе такі питання, як патологія вагітності, пологів і післяпологового періоду;іноваційні стратегії в тактиці ведення ускладненого перебігу вагітності та пологів, малоінвазивні втручання в акушерсько-гінекологічній практиці; емболізація маткових артерій в лікуванні міоми матки, сучасна тактика антибактеріальної терапії в акушерстві та гінекології; мененжмент вагітності при невиношуванню, модель успішного лікування непліддя, корекції ендокринних порушень у жінок,психологічний стан жінок з фізіологічним та ускладненим перебігом вагітності

З вітальним словом від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

Привітання та вступне слово проректора з наукової роботи, професора І.М.Кліща (2019 рік)

Заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України» з наукової роботи, заступник голови координаційної науково-методичної ради ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», професор В.Подольський (2019 рік)

Косей Н.В. виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Інноваційні стратегії ведення лейоміоми матки» (2019 рік)

В рамках конференції було проведено майстер-класи “Невідкладна допомога при тромбоемболії”, «Дистоція плечиків» та “Патологія шийки матки”

Майстер-клас «Дистоція плечиків» (2019 рік)

Майстер-клас «Невідкладна допомога при тромбоемболії» (2019 рік)

За результатами конференції було прийнято рішення-рекомендації щодо підвищення рівня надання акушерсько-гінекологічної допомоги у клініках України.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародному майстер-класі Європейської федерації кольпоскопії та цервікальної патології "EFC advanced colposcopy course in Ukraine" (2019 рік)

Упродовж двох днів, 8-9 квітня 2021 року, в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології». У зв’язку з пандемією в світі та епідеміологічною ситуацією у нашому регіоні зустріч науковців відбулася в онлайн режимі.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології» (2021 рік)

Вітальне слово проректораз наукової роботи, професора Івана Кліща на конференції «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології» (2021 рік)

У конференції взяли участь понад дві тисячі провідних фахівців з різних куточків України та світу, зокрема з Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Харкова, Чернівців, Запоріжжя, Вінниці, науковці з міста Брюссель (Бельгія). Під час засідань заслухано й обговорено 52 наукові доповіді.

Завідувач кафедри проф. Бойчук А.В. бере участь у 27 EBCOG European congres of obstetrics and ginecology (2021 рік)

Завідувач кафедри проф. Бойчук А.В. з учасниками конгресу 27 EBCOG European congres of obstetrics and ginecology (2021 рік)18-19 листопада 2022 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації та онкопрофілактика в акушерсько-гінекологічній практиці» (Симуляційний тренінг «Кольпоскопія та патологія шийки матки»), яка проводилася у двох форматах: он-лайн та оф-лайн.

У конференції взяли участь понад 360 представників галузі, з яких понад 25 професорів з різних вузів України.

Президія всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інновації та онкопрофілактика в акушерсько-гінекологічній практиці" (Симуляційний тренінг «Кольпоскопія та патологія шийки матки») (2022 рік)

З вітальним словом від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

Привітання та вступне слово проректора з наукової роботи, професора І.М.Кліща (2022 рік)

Заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України» з наукової роботи, заступник голови координаційної науково-методичної ради ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», професор В.Подольський (2022 рік)

Проф. Бойчук А.В. виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Ендометріоз – сучасні стандарти та практичний досвід лікування » (2022 рік)

В рамках конференції було проведено симуляційний тренінг «Кольпоскопія та патологія шийки матки»

Симуляційний тренінг «Кольпоскопія та патологія шийки матки» (2022 рік)

Симуляційний тренінг «Кольпоскопія та патологія шийки матки» (2022рік)

За результатами конференції було прийнято рішення-рекомендації щодо підвищення рівня надання акушерсько-гінекологічної допомоги у клініках України.