На кафедрi з 2008 року впроваджено навчання лiкарiв-курсантів акушер-гiнекологів з тематичних циклiв: «Невiдкладна допомога в акушерствi та гiнекологiї»- одномісячний цикл. З 2009 року розпочато навчання на циклі «Пренатальна діагностика»- одномісячний цикл, «Кольпоскопічна діагностика патології шийки матки» - тривалістю один місяць. З 2010 року впроваджено в навчальний процес цикл «Оперативне акушерство» - одномісячний цикл, передатестацiйна пiдготовка курсантiв, цикли тематичного вдосконалення та цикли стажування курсантiв.

Кафедрою акушерства та гінекології проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції "Актуальні питання сучасного акушерства".

Проф. А.В. Бойчук проводить методичне засідання кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти із викладачами кафедри (2018 рік)

Кафедра здійснює виїзднi передатестацiйнi цикли для лiкарiв-курсантiв Рiвненської області, а також на базі кафедри проводяться передатестацiйнi цикли для лікарів – курсантів акушер-гінекологів Тернопільської, Львівської, Волинської, Житомирської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

З 2008 року на кафедрi розроблено 12 робочих програм: для передатестацiйного циклу лiкарiв-курсантiв, лiкарiв курсантiв стажистiв, для лiкарiв-iнтернiв I року навчання, лiкарiв-iнтернiв II року навчання, для лiкарiв-курсантiв з циклу "Загальна практика - сiмейна медицина". для такого ж циклу лiкарiв-iнтернiв, лiкарiв-iнтернiв з циклу "Хiрургiя", лiкарiв-iнтернiв з циклу "Невiдкладна допомога в медицинi".

Доц. Ониськів проводить заняття із лікарями-інтернами з циклу "Невідкладна допомога в медицині" в симуляційному центрі (2016 рік)

Відповідно до наказу №484 кафедрою розроблені наступні цикли тематичного вдосконалення «Пренатальна діагностика».

Доц. О.І. Хлібовська проводить заняття з лікарями-інтернами в кабінеті ультразвукової діагностики під час обстеження вагітної (2014 рік)

«Ведення фізіологічної вагітності» для лікарів-курсантів «Загальної практики-сімейної медицини».

Доц. Б.М. Бегош проводить практичне заняття з фантомного курсу з лікарями-інтернами (2014 рік)

Доц. В.С. Шадріна проводить заняття з лікарями –інтернами в кабінеті кольпоскопічної діагностики патології шийки матки (2015 рік)

«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», «Оперативне акушерство», «Гінекологічна ендокринологія», «Невідкладна допомога при термінальних станах в акушерстві та гінекології. В навчальний процес на кафедрі впроваджуються і нові методики навчання: проводились лекції з застосуванням телекомунікаційного зв’язку, широко використовуються комп’ютерні тестові програми, створені навчальні комп’ютерні тематичні диски – «Практична гінекологія», «Акушерський фантом», «Акушерський фантом» (англійською мовою). З 2007 по 2010 рр. працівниками кафедри видано навчальний посібник «Советы молодожонам» та підручник для студентів стоматологічного факультету. Всі лекції для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів читаються з використанням мультимедійної техніки.

Доц. Коптюх В.І. читає лекцію лікарям-інтернам в навчальній аудиторії (2017 рік)

У 2020 році на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО впроваджено новий цикл тематичного удосконалення - "Базовий курс гістероскопії", на який приїжджають навчатися курсанти з усіх областей України.

Викладачі кафедри є членами журі Всеукраїнських студентських олімпіад.

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Базовий курс гістероскопії» (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. на операції з курсантами циклу ТУ «Невідкладна допомога при термінальних станах за протоколами МОЗУ» (2020 рік)

Доц. Шадріної В.С. бере участь в журі Всеукраїнської олімпіади студентів з акушерства та гінекології, яка відбулась 19-20 квітня 2018 року на базі Івано-Франківського медичного університету (2018 рік)

Доц. Шадріна В.С. оцінює практичні навички учасників олімпіади (2018 рік)


Викладачі кафедри проводять навчання лікарів-інтернів ІІІ року навчання на базі симуляційного центру

Лікарі-інтерни ІІІ року проходять навчання на базі симуляційного центру (2019 рік)

Лікарі-інтерни ІІІ року проходять навчання на базі симуляційного центру (2019 рік)

Інтерни щорічно беруть участь у Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та займають призові місця.

Інтертн І року навчання дипломант Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (2020 рік)

Викладачі кафедри щорічно проводять атестацію лікарів-інтернів ІІІ року навчання із спеціальності "Акушерство та гінекологія" та присвоюють ім звання лікаря-спеціаліста.

Викладачі кафедри приймають екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання (2019 рік)

Викладачі кафедри приймають екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання (2019 рік)

Доц. кафедри Бегош Б.М. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

Доц. кафедри Сопель В.В. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

Доц. кафедри Ониськів Б.О. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

Доц. кафедри Хлібовська О.І. приймає екзамен з практичних навичок у лікарія-інтерна ІІІ року навчання (2019 рік)

Професор Бойчук А.В. приймає екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання із спеціальності "Акушерство та гінекологія" (2020 рік)


Викладачі кафедри приймають екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання із спеціальності "Акушерство та гінекологія" (2020 рік)

Професор Бойчук А.В. приймає екзамен у лікарів-інтернів ІІІ року навчання із спеціальності "Акушерство та гінекологія" (2020 рік)


Бригада лікарів-інтернів ІІІ року навчання вирішує ситуаційну задачу з надання невідкладної допомоги (2021 рік)

Зав кафедри проф. Бойчук А.В. видає сертифікати лікаря-спеціаліста лікарям-інтернам ІІІ року навчання (2021 рік)

Колектив кафедри вітає лікарів-інтернів з успішним завершенням навчання та отриманням сертифікатів лікаря-спеціаліста (2021 рік)

Зав кафедри проф. Бойчук А.В. читає лекцію для лікарів-інтернів ІІІ року навчання (2021 рік)