Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Аутоімунний тиреоїдит у новій реальності (інтригуючи хвороба через століття після першого опису) / [В.О. Шідловський, В.І. Паньків, Л.П. Сидорчук та ін.] ; за ред. В.О. Шідловського, В.І. Паньківа. – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – 278 с.

2. Доброякісні пухлини матки та яєчників у вагітних / Л. Б. Маркін, А. В. Бойчук, К. Л. Шатилович, О. В. Беседін, К. Ю. Ісаєва. – Львів, 2016. – 82 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент на корисну модель № 132078: Якимчук О.М., Кліщ І.М., Бойчук А.В., Вакуленко Д.В., Якимчук Ю.Б., Якимчук М.М., Павлишин А.В. Спосіб оцінки передопераційного стресу (передопераційної тривожності) за допомогою артеріальної осцилографії // № u 2018 09117; заяв. 03.09.2018; опубл. 11.02. 2019, Бюлетень № 3.

 2. Патент на корисну модель № 130539: Бойчук А.В., Коптюх В.І., Якимчук Ю.Б., Сопель В.В., Бегош Б.М., Хлібовська О.І., Якимчук О.М., Шадріна В.С., Якимчук М.М., Павлишин А.В. Спосіб профілактики ускладнень застосування метотрексату при видаленні плідного яйця у жінок з прогресуючою позаматковою вагітністю // № u 2018 07060; заяв. 23.06.2018; опубл. 10.12. 2018, Бюлетень № 23.

 3. Патент на корисну модель № 118934: Бойчук А. В., Курило О.Ю., Павлишин А.В. Спосіб профілактики розвитку спайкового процесу у жінок післяхірургічного лікування ендометріоїдних кіст яєчників // № u 2017 05349; заяв. 31.05.2017; опубл. 28.08. 2017, Бюлетень № 16.

 4. Патент на корисну модель № 122070: Кондратюк В. К., Бойчук А. В., Нікітіна І.М., Овчарук В.В. Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції // № u 2017 06677; заяв. 26.12.2017; опубл. 26.12. 2017, Бюлетень № 24.

 5. Пат. 7174 UA, МПК: A61K 45/00, A61K 9/06, A61K 9/20. Спосіб лікування хворих на посткастраційний синдром і його профілактики. Берегуляк Олеся Олександрівна, Бойчук Алла Володимирівна- № u 2004 008216; Заявл. 11.10.04 Опубл. 15.06.05. Бюл. № 6.

 6. Патент № 49165 А: Бойчук А.В., Франчук А.Ю., Кулініч Т.І., Петрух Л.І. и др. Спосіб лікування фонових прцесів шийки матки хламідійної етіології // №2001021226; заявл. 20.02.2001; опубл. 16.09.2002. Бюлетень №9.

 7. Пат. Петрух Л.І., Петрух А.В., Михайлик О.І., Даневич О.О., Мартиновський М.Г., Білоброва В.А., Динька Н.В., Бойчук А.В., Франчук А.Ю. Склад супозиторію антихламідійної дії / Приоритетна довідка №2000063521 від 16.06.2000

 8. Патент № 22059 A: М.С.Гнатюк, А.В.Бойчук, О.В.Мельник, А.В.Забокрицький, К.А.Походун. Спосіб моделювання гострого обмеженого гнійного стафілококового ендометриту / № 94086631; заяв. 10.08.1994;опубл. 30.04.1998. – Бюл. №2.

 9. Патент №23364 А : А.В. Бойчук, А.Ю. Франчук, С.Ф. Ковальчук, Дьяков В.М. Спосіб лікування гострого ендометриту //№ 95010067; заяв. 03.01.1995; опубл. 31.08.1998, Бюлетень № 4.

 10. Патент № 23363 А: А.В.Бойчук, А.Ю. Франчук, С.Ф. Ковальчук, В.М.Дьяков. Спосіб лікування запальних процесів додатків матки // № 95010066; заяв. 03.01.1995;опубл. 31.08.1998. – Бюл. №4.

 11. Патент №22057 A: Бойчук А.В.; Франчук А.Ю.; Ковальчук С.Ф.; Фольчик В.С.; Дяков В.М. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЕНДОМЕТРИТУ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИHУ // № 95010068; заяв. 03.01.1995; опубл. 30.04.1998, Бюлетень № 2.