Професорсько-викладацький склад кафедри

БОЙЧУК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — доктор медичних наук

Вчене звання — професор

E-mail — boychuk_alla@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eiihrvoAAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-2191-0383

КОПТЮХ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — koptyuch@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=6&gmla=AJsN-F7Lmxgy0EwG0Xsh8ZLRCY-IQ6REdrEcQWFa78FTRlo3HixFannKssfbONz95JUIpwJ3E79nFr5DDxcU_9dDn6wLE3yH9LDQfs9qLO6POkWSpc8_iM8s_-UZNnrEcby-KLc8ZNqj&user=MOJK2S4AAAAJ

ШАДРІНА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — shadrina@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=7&gmla=AJsN-F421tYYdRyyOtKGaB1KJPqttLxFQARj8WeMAXCz4Oj92O8lf5yn3xU1sXM3R7fdy3hKJpOUhOiHk6wMITj24g2LMcGUPmAy-jR-6kIODqWJCbvmiPgmw4mjSzYOa8as4yQXEGSa&user=079J-S8AAAAJ

ХЛІБОВСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — chlibovska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UZAPh6IAAAAJ&hl=uk&authuser=2

СОПЕЛЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — sopelv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9bS_rj0AAAAJ&hl=uk&authuser=4

БЕГОШ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

Посада — доцент кафедри

Науковий ступiнь — канд. мед. наук

Вчене звання — доцент

E-mail — behosh@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=5&gmla=AJsN-F7YLv10W8DkkC-CadsAa4xKTVeYqXfeTVbcebJfPp0WFMmRn96rXWWVs8vKr6Uti4QZXAL4JOVSQkm_A43iRPqWDj-4_eKTnRSBxrSuxW_hdNQP0eXzBycCihqjiRSr13jNVuZd&user=7beRQ6QAAAAJ

КРИСОВАТА ЮЛІЯ ЗІНОВІЇВНА

Посада — старший лаборант

Науковий ступінь – магістр педагогічної освіти

E-mail — krysovata_yz@tdmu.edu.ua

ІСНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА

Посада — аспірант кафедри

Е-mail isnyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації


БУДНІК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада — аспірант кафедри

Е-mail budnik@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

МІКЛАШЕВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Посада — аспірант кафедри

Е-mail lenatumanova1995@gmail.com

Сторінка аспіранта

Наукові публікації