На кафедрі акушерства та гінекології ФПО в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

МІКЛАШЕВСЬКА Олена Анатоліївна

БУДНІК Тетяна Олександрівна

ІСНЮК Наталія ОлексівнаМІКЛАШЕВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА


У 2018 році закінчила «Тернопільський державний медичний університет ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. З 2018 – 2021 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна(вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості діагностики та лікування едометріоз-асоційованих дисплазій молочних залоз».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Федонюк Л.Я., Семенюк Т.О., Туманова О.А. Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку / Вісник морфології. – 2014. – Т.20, № 2. – С. 401-405.

 • Костишин І.Д., Романчук В.Р., Туманова О.А., Крижанівська А.Є., Боднарук Т.Б., Гірна Г.А. Аналіз використання крупно-фракційного передопераційного опромінення при раку гортані / Клиническая онкология. – №2 (18). – 2015. – С. 287-294.

 • Костишин І.Д., Лукач Е.В., Туманова О.А., Левандовський Р.А., Романчук В.Р., Боднарук Т.Б., Гірна Г.А. Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані / Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – №.2 (74). – С. 116-120.

 • Гірна Г.А., Костишин І.Д., Рожко М.М., Костишин А.Б., Міклашевська О.А. Вивчення протипухлинного ефекту імунопрепарату пропес у хворих на рак порожнини рота і ротоглотки / Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – №2(160). – С. 287-294.

 • Fedoniuk L.Ya., Podobivskiy S.S., Pryvrotska I.B., Miklashevska O.A., Marchuk O.M. The results of the study of the epidemiological status and spread of dermacentor reticulatus ticks in Ukraine over the last 10 years / Wiadomości Lekarskie – 2021.

 • Гірна І.А., Рожко М.М., Костишин І.Д., Мальцев Д.В., Стефанишин В.М., Міклашевська О.А. Використання імуномодулятора пропес у лікуванні плоскоклітинного раку порожнини рота і ротоглотки / Реєстраційний номер заявки – u 2021 02284 / Заявник – Івано-Франківський національний медичний університет. Дата подання заявки 29.04.2021.

 • Чабан Г.П., Федонюк Л.Я., Туманова Е.А., Джавадова Н.А., Кланца Г.М. Болезнь Лайма в Тернопольской области / Материалы IV международной (ХI итоговой) научно-практической конференции молодых ученых. – Россия, Челябинск (25 апреля). – 2013. – С. 253-256.

 • Федорчук Н., Міклашевська О. Дослідження мікробного спектру у злоякісних пухлинах молочної залози / Матеріали XXІV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль (13-15 квітня ). – 2020. – С. 51.

 • Міклашевська О.А., Якимчук Ю.Б. Спостереження жінок репродуктивного віку з дисплазією шийки матки CIN I / Матеріали XXV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль (12-14 квітня ). – 2021. – С. 104-105.

 • Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Туманова О.А. Результати дослідження біології та епідеміології іксодових кліщів у 2018 році в Тернопільській області / Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», присвяченої 80-й річниці з дня народження Я.І. Федонюка. – Тернопіль (9-11 квітня) – 2020. – С. 201-202.

 • Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П., Семенюк Т.О., Малик Ю.Ю., Туманова О.А. Мікроскопічна будова сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця плодів / Програма всеукраїнської науков–практичної конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», присвяченої 80-й річниці з дня народження Я.І. Федонюка. – Тернопіль (9-11 квітня) – 2020. – С. 199-200.

 • Заморський І.І., Хмара Т.В., Туманова О.А., Скиба О.І. Здоров’я людини: Визначення, основні складові, шляхи збереження / Програма всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», присвяченої 80-й річниці з дня народження Я.І. Федонюка. – Тернопіль (9-11 квітня) – 2020. – С. 78-79.

Участь у наукових форумах:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

  • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

  • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

  • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

  • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

  • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року)

  • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)


БУДНІК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2014-2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Вплив вітаміну Д на перебіг вагітності".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Будник Т.А., Боярчук О.Р. Обезпеченность беременных витамином D и ее влияние на антропометриеские показатели новорожденного / А.В. Бойчук, Т.А.Будник, О.Р. Боярчук // Вопросы питания. – 2020. Т.89. – №5. - С.80-88.

 • Буднік Т.О. Основні джерела надходження вітаміну D та кальцію із продуктами харчування у вагітних жінок за результатами опитування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - Тернопіль, С.108.

 • Бойчук А.В., Буднік Т.О. Надходження вітаміну D та кальцію у вагітних жінок / А.В.Бойчук, Т.О.Буднік //Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.26-30.

 • Boychuk A.V., Budnik T. O. Assesment of vitamin D and calcium dietary intakes by pregnant women: survey results «International Congress of Gynaecology and Obstetrics, Fukuoka», Japan. - 2018. - T8. - P.154.

 • Бойчук А.В. Будник Т.А. Оценка обеспеченности беременных женщин витамином D и кальцием по результатам опроса // Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології . - Київ. 2018. - С.122.

 • Буднік Т.О. Сучасні принципи лікування і діагностики дефіциту вітаміну Д у вагітних жінок / Т.О. Буднік // XХIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - 2019. – С.117.

 • Буднік Т.О. Реабілітація репродуктивної функції жінок з хронічними запальними захворюваннями огранів малого тазу / Т.О. Буднік // XХІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. - 2017. – С.105.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д та перебіг вагітності / Т.О. Буднік // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль. - 2017. - С.122.

 • Буднік Т.О. Джерела надходження вітаміну Д і Са у вагітних. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 2017.

 • Буднік Т.О., Бойчук А.В., Боярчук О.Р. Вплив вітаміну D на розвиток плода «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», 26-27 жовтня 2017 року

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. The influence of vitamin D deficiency on pregnancy. Reproductive Endocrinology. - 2017. - №1(33). С.73-76.

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. Дефіцит вітаміну D і вагітність / А. В.Бойчук, Т. О. Буднік // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2. – С. 36-39.

 • А.В. Бойчук, Т.О. Буднік, О.Р. Боярчук. Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування / Бойчук А.В., Буднік Т.О., Боярчук О.Р. // Проблеми остеології. - 2016. - № 3-4. - С.17-20.

 • Буднік Т. Сегментарна флебектомія у вагітних з варикозною хворобою обох нижніх кінцівок // XХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - Тернопіль. - 2016. - С.106.

 • Boyarchuk O., Balatska N., Budnik T., Boychuk A., Kinash M. (Ukraine). Antenatal prevention of phosphorus-calcium metabolism disorders in children: realities and prospects / O.Boyarchuk, N.Balatska, T.Budnik, A. Boychuk, M.Kinash // ІІ International Symposium bone and joint diseases and AGE. – 2016. - P.423.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д і вагітність / Т.О. Буднік // XІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. – 2015. - С.203

 • Alla Boychuk, Tetiana Budnik, Oksana Boyarchuk.Vitamin D intakes among pregnant women in an urban and rural population of Western Ukraine // Standardy Medyczne/Pediatria. - 2015, T. 12. - P.891.

Участь у наукових форумах:

 • International Symposium BONE and JOINT DISEASES and AGE , 9-11 2016,

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 4-5 квітня 2017.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

 • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

 • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

 • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” м.Тернопіль (27-28 лютого 2020 року)

 • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року

 • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)

 • Другий міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку м.Тернопіль (22-24 вересня 2020 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (13-14 листопада 2020 року).


ІСНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА

У 2012 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2012-2015 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.10.2016 року по 01.09.2020 рік.

З 18.02. 2020 року до 15.12.2022 року знаходиться в академічній відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку із чим подовжено термін навчання до 15.12.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Профілактика рецидиву фіброміоми матки після емболізації маткових артерій у жінок з порушенням функції щитовидної залози та наднирників".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О. Вивчення рівня мікроелементів – антиоксидантів у жінок з фіброміомою матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича горбачевського: матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 13 черв. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – С.66.

 • Існюк Н. О., Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією / Н. О. Існюк, А. В. Бойчук, Б. М. Бегош, Б. О. Ониськів // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.76-79.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Данилюк О.І. Вивчення особливостей показників якості життя у жінок з Фіброміомою та дисфункцією щитоподібної залози / А.В. Бойчук, Н.О. Існюк, О.І. Данилюк // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.35-39.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Бегош Б.М., Ониськів Б.О. Сучасний погляд на деякі диcгормонaльні аспекти розвитку фіброміоми матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 167-169.

 • Існюк Н.О. Особливості психоемоційного статусу обстеженої групи жінок з фіброміомою матки та ендокринною дисфункцією // XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: матеріали конгрусу, 23-25 квітня 2018 року.

 • Иснюк Н.О., Бойчук А.В. Особенности характеристики исследуемой группы женщин с фибромиомой матки и дисфункцией щитовидной железы // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Доказательные аспекты современного акушерства и гинекологии», 16 марта 2018. – С.53-55.

 • Бойчук А. В. Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки / А. В. Бойчук, Н. О. Існюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2017. - № 2. - С. 25-30.

 • Існюк Н.О. Ефективність використання емболізації маткових артерій при фіброміомі матки //Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки: матеріали Медичного конгресу Вінниця, 2018 р.

 • Верещагіна Т.В., Існюк Н.О. Мультиваріантний аналіз шкали ufs-qol до та після оперативного лікування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXІ науково-практичної конференції 7 червня 2018 року.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 13 червня 2019 року, Тернопіль.

 • Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства” ,4 – 5 квітня 2019 року м. Тернопіль

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології», 16 березня 2018 м. Київ .

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 12-13 квітня 2018 м. Тернопіль .

 • "XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених", 23-25 Квітня 2018 р.

 • Підсумкова LXІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 р. м. Тернопіль.

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 6-7 квітня 2017.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів