На кафедрі акушерства та гінекології ФПО в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ВЕРЕЩАГІНА Тетяна Валеріївна

БУДНІК Тетяна Олександрівна

ІСНЮК Наталія Олексівна

ВЕРЕЩАГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

У 2014 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2014-2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Патент на корисну модель № 17538/ЗУ/20: Бойчук А.В.; Верещагіна Т.В.; Павлишин А.В. Спосіб лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку // № u2020 04077; заяв. 06.07.2020; опубл. 08.10.2020.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В., Коптюх В.І., Шадріна В.С., Хлібовська О.І. Роль вірусів при гіперпластичних процесах ендометрія: інфекційний агент чи «пасажир»? // Матеріали другого міжнародного україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку 22-24 вересня 2020 року. -2020. - С.35-37.

 • Alla V. Boychuk, Tetiana V. Vereshchahina, Iryna M. Nikitina. Estimation of Relative Risk of Development and Informativeness of Diagnostic Methods of Hyperproliferative Processes of Endometrium // Wiadomości Lekarskie. 2020. VOL. LXXIII, ISSUE 9 PART II. Р.2011-2017. DOI: 10.36740/WLek202009220.

 • Vereshchahina T., Boychuk A., Sopel V., Behosh B., Onyskiv B. The Effectiveness of Antiviral Therapy in Patients with Hyperplastic Processes of the Endometrium of Childbearing Age. Letters in Applied NanoBioScience // Platinum Open Access Journal (ISSN: 2284-6808). Vol.9, Iss.4, 2020, 1494-1501. https:doi.org/10.33263/LIANBS94.14941501.

 • Бойчук А.В., Павлишин А. В., Верещагіна Т.В. Особливості лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку // Monografia pokonferencyjna. Science, research, development №30 (v.06). (Warszawa, 29-30.06.2020.). Czestochowa, 2020. №3(v.06):13-15.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В., Шадріна В.С., Хлібовська О.І., Коптюх В.І. Роль інфекційних збудників у жінок дітородного віру з гіперпластичними процесами ендометрія // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 1(25), 2020. - С.56-62.

 • Верещагіна Т.В. Сучасний погляд на діагностику гіперпластичних процесів ендометрія (огляд літератури). - стаття Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2020. №1. - С.6-13.

 • Верещагіна Т. В. Вплив вірусних інфекцій при гіперпластичних процесах ендометрію (огляд літератури) // Матеріали XХIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 13-15 квітня 2020 року. – 2020. - С.79-80.

 • Бойчук А. В., Шадріна В .С., Верещагіна Т.В. Роль статевих гормонів у патогенезі проліферативних процесів ендометрію // Матеріали підсумкової LXІI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського 13-14 червня 2019 року. – 2019. – С.67-68.

 • Верещагіна Т. В. Діагностика гіперпроліферативних процесів ендометрія за допомогою гістероскопії // Матеріали XХIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 15-17 квітня 2019 року. - 2019. – С.112-113.

 • Бойчук А. В., Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. Гіпер­плазія ендометрія – сучасний системно­патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2019. - № 1. - С.67-73.

 • Бойчук А.В., Шадріна В.С., Сопель В.В., Верещагіна Т.В. Оцінка психосоматичного стану у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія // Матеріали підсумкової LXІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 7 червня 2018 року. - 2018. – С.173-174.

 • Бойчук А.В., Шадріна В.С., Верещагіна Т.В. Діагностика та корекція психо-емоційних станів та розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.31-34.

 • Бойчук А. В., Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. Оцінка психосоматичного стану в жінок із гіперпластичними процесами ендометрія // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.48-51.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В. Ефективність психотерапевтичного лікування жінок із гіперпластичними процесами ендометрія // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 3 (3), 2017. - С.18-21.

Участь у наукових форумах:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

  • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

  • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

  • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

  • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” м.Тернопіль (27-28 лютого 2020 року)

  • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року

  • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)

  • International scientific and practical conference “Science, research, development #30” Czestochowa (29-30.06.2020)

  • Другий міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку м.Тернопіль (22-24 вересня 2020 року)

БУДНІК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2014-2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Вплив вітаміну Д на перебіг вагітності".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Будник Т.А., Боярчук О.Р. Обезпеченность беременных витамином D и ее влияние на антропометриеские показатели новорожденного / А.В. Бойчук, Т.А.Будник, О.Р. Боярчук // Вопросы питания. – 2020. Т.89. – №5. - С.80-88.

 • Буднік Т.О. Основні джерела надходження вітаміну D та кальцію із продуктами харчування у вагітних жінок за результатами опитування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - Тернопіль, С.108.

 • Бойчук А.В., Буднік Т.О. Надходження вітаміну D та кальцію у вагітних жінок / А.В.Бойчук, Т.О.Буднік //Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.26-30.

 • Boychuk A.V., Budnik T. O. Assesment of vitamin D and calcium dietary intakes by pregnant women: survey results «International Congress of Gynaecology and Obstetrics, Fukuoka», Japan. - 2018. - T8. - P.154.

 • Бойчук А.В. Будник Т.А. Оценка обеспеченности беременных женщин витамином D и кальцием по результатам опроса // Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології . - Київ. 2018. - С.122.

 • Буднік Т.О. Сучасні принципи лікування і діагностики дефіциту вітаміну Д у вагітних жінок / Т.О. Буднік // XХIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - 2019. – С.117.

 • Буднік Т.О. Реабілітація репродуктивної функції жінок з хронічними запальними захворюваннями огранів малого тазу / Т.О. Буднік // XХІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. - 2017. – С.105.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д та перебіг вагітності / Т.О. Буднік // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль. - 2017. - С.122.

 • Буднік Т.О. Джерела надходження вітаміну Д і Са у вагітних. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 2017.

 • Буднік Т.О., Бойчук А.В., Боярчук О.Р. Вплив вітаміну D на розвиток плода «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», 26-27 жовтня 2017 року

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. The influence of vitamin D deficiency on pregnancy. Reproductive Endocrinology. - 2017. - №1(33). С.73-76.

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. Дефіцит вітаміну D і вагітність / А. В.Бойчук, Т. О. Буднік // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2. – С. 36-39.

 • А.В. Бойчук, Т.О. Буднік, О.Р. Боярчук. Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування / Бойчук А.В., Буднік Т.О., Боярчук О.Р. // Проблеми остеології. - 2016. - № 3-4. - С.17-20.

 • Буднік Т. Сегментарна флебектомія у вагітних з варикозною хворобою обох нижніх кінцівок // XХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - Тернопіль. - 2016. - С.106.

 • Boyarchuk O., Balatska N., Budnik T., Boychuk A., Kinash M. (Ukraine). Antenatal prevention of phosphorus-calcium metabolism disorders in children: realities and prospects / O.Boyarchuk, N.Balatska, T.Budnik, A. Boychuk, M.Kinash // ІІ International Symposium bone and joint diseases and AGE. – 2016. - P.423.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д і вагітність / Т.О. Буднік // XІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. – 2015. - С.203

 • Alla Boychuk, Tetiana Budnik, Oksana Boyarchuk.Vitamin D intakes among pregnant women in an urban and rural population of Western Ukraine // Standardy Medyczne/Pediatria. - 2015, T. 12. - P.891.

Участь у наукових форумах:

 • International Symposium BONE and JOINT DISEASES and AGE , 9-11 2016,

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 4-5 квітня 2017.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

 • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

 • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

 • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” м.Тернопіль (27-28 лютого 2020 року)

 • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року

 • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)

 • Другий міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку м.Тернопіль (22-24 вересня 2020 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (13-14 листопада 2020 року).


ІСНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА

У 2012 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2012-2015 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.10.2016 року по 01.09.2020 рік.

З 18.02. 2020 року до 15.12.2022 року знаходиться в академічній відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку із чим подовжено термін навчання до 15.12.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Профілактика рецидиву фіброміоми матки після емболізації маткових артерій у жінок з порушенням функції щитовидної залози та наднирників".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О. Вивчення рівня мікроелементів – антиоксидантів у жінок з фіброміомою матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича горбачевського: матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 13 черв. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – С.66.

 • Існюк Н. О., Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією / Н. О. Існюк, А. В. Бойчук, Б. М. Бегош, Б. О. Ониськів // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.76-79.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Данилюк О.І. Вивчення особливостей показників якості життя у жінок з Фіброміомою та дисфункцією щитоподібної залози / А.В. Бойчук, Н.О. Існюк, О.І. Данилюк // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.35-39.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Бегош Б.М., Ониськів Б.О. Сучасний погляд на деякі диcгормонaльні аспекти розвитку фіброміоми матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 167-169.

 • Існюк Н.О. Особливості психоемоційного статусу обстеженої групи жінок з фіброміомою матки та ендокринною дисфункцією // XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: матеріали конгрусу, 23-25 квітня 2018 року.

 • Иснюк Н.О., Бойчук А.В. Особенности характеристики исследуемой группы женщин с фибромиомой матки и дисфункцией щитовидной железы // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Доказательные аспекты современного акушерства и гинекологии», 16 марта 2018. – С.53-55.

 • Бойчук А. В. Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки / А. В. Бойчук, Н. О. Існюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2017. - № 2. - С. 25-30.

 • Існюк Н.О. Ефективність використання емболізації маткових артерій при фіброміомі матки //Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки: матеріали Медичного конгресу Вінниця, 2018 р.

 • Верещагіна Т.В., Існюк Н.О. Мультиваріантний аналіз шкали ufs-qol до та після оперативного лікування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXІ науково-практичної конференції 7 червня 2018 року.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 13 червня 2019 року, Тернопіль.

 • Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства” ,4 – 5 квітня 2019 року м. Тернопіль

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології», 16 березня 2018 м. Київ .

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 12-13 квітня 2018 м. Тернопіль .

 • "XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених", 23-25 Квітня 2018 р.

 • Підсумкова LXІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 р. м. Тернопіль.

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 6-7 квітня 2017.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів