На кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ВЕРЕЩАГІНА Тетяна Валеріївна

БУДНІК Тетяна Олександрівна

ІСНЮК Наталія Олексівна

ВЕРЕЩАГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

У 2014 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2014-2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія "

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Патент на корисну модель № 17538/ЗУ/20: Бойчук А.В.; Верещагіна Т.В.; Павлишин А.В. Спосіб лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку // № u2020 04077; заяв. 06.07.2020; опубл. 08.10.2020.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В., Коптюх В.І., Шадріна В.С., Хлібовська О.І. Роль вірусів при гіперпластичних процесах ендометрія: інфекційний агент чи «пасажир»? Матеріали другого міжнародного україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку 22-24 вересня 2020 року. -2020. - С.35-37.

 • Alla V. Boychuk, Tetiana V. Vereshchahina, Iryna M. Nikitina. Estimation of Relative Risk of Development and Informativeness of Diagnostic Methods of Hyperproliferative Processes of Endometrium. – стаття Scopus Wiadomości Lekarskie. 2020. VOL. LXXIII, ISSUE 9 PART II. Р.2011-2017. DOI: 10.36740/WLek202009220.

 • Vereshchahina T., Boychuk A., Sopel V., Behosh B., Onyskiv B. The Effectiveness of Antiviral Therapy in Patients with Hyperplastic Processes of the Endometrium of Childbearing Age. Letters in Applied NanoBioScience. Platinum Open Access Journal (ISSN: 2284-6808). Vol.9, Iss.4, 2020, 1494-1501. https:doi.org/10.33263/LIANBS94.14941501.

 • Бойчук А.В., Павлишин А. В., Верещагіна Т.В. Особливості лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку. Monografia pokonferencyjna. Science, research, development №30 (v.06). (Warszawa, 29-30.06.2020.). Czestochowa, 2020. №3(v.06):13-15.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В., Шадріна В.С., Хлібовська О.І., Коптюх В.І. Роль інфекційних збудників у жінок дітородного віру з гіперпластичними процесами ендометрія. - стаття Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 1(25), 2020. - С.56-62.

 • Верещагіна Т.В. Сучасний погляд на діагностику гіперпластичних процесів ендометрія (огляд літератури). - стаття Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2020. №1. - С.6-13.

 • Верещагіна Т. В. Вплив вірусних інфекцій при гіперпластичних процесах ендометрію (огляд літератури). Матеріали XХIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 13-15 квітня 2020 року. – 2020. - С.79-80.

 • Бойчук А. В., Шадріна В .С., Верещагіна Т.В. Роль статевих гормонів у патогенезі проліферативних процесів ендометрію. Матеріали підсумкової LXІI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського 13-14 червня 2019 року. – 2019. – С.67-68.

 • Верещагіна Т. В. Діагностика гіперпроліферативних процесів ендометрія за допомогою гістероскопії. Матеріали XХIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених 15-17 квітня 2019 року. - 2019. – С.112-113.

 • Бойчук А. В., Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. Гіпер­плазія ендометрія – сучасний системно­патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури). – стаття Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2019. - № 1. - С.67-73.

 • Бойчук А.В., Шадріна В.С., Сопель В.В., Верещагіна Т.В. Оцінка психосоматичного стану у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія. Матеріали підсумкової LXІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 7 червня 2018 року. - 2018. – С.173-174.

 • Бойчук А.В., Шадріна В.С., Верещагіна Т.В. Діагностика та корекція психо-емоційних станів та розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.31-34.

 • Бойчук А. В., Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. Оцінка психосоматичного стану в жінок із гіперпластичними процесами ендометрія – стаття Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.48-51.

 • Бойчук А.В., Верещагіна Т.В. Ефективність психотерапевтичного лікування жінок із гіперпластичними процесами ендометрія - стаття Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 3 (3), 2017. - С.18-21.

Участь у наукових форумах:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

  • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

  • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

  • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

  • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” м.Тернопіль (27-28 лютого 2020 року)

  • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року

  • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)

  • International scientific and practical conference “Science, research, development #30” Czestochowa (29-30.06.2020)

  • Другий міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку м.Тернопіль (22-24 вересня 2020 року)

БУДНІК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2014-2017 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Вплив вітаміну Д на перебіг вагітності".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Будник Т.А., Боярчук О.Р. Обезпеченность беременных витамином D и ее влияние на антропометриеские показатели новорожденного / А.В. Бойчук, Т.А.Будник, О.Р. Боярчук // Вопросы питания. – 2020. Т.89. – №5. - С.80-88.

 • Буднік Т.О. Основні джерела надходження вітаміну D та кальцію із продуктами харчування у вагітних жінок за результатами опитування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - Тернопіль, С.108.

 • Бойчук А.В., Буднік Т.О. Надходження вітаміну D та кальцію у вагітних жінок / А.В.Бойчук, Т.О.Буднік //Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.26-30.

 • Boychuk A.V., Budnik T. O. Assesment of vitamin D and calcium dietary intakes by pregnant women: survey results «International Congress of Gynaecology and Obstetrics, Fukuoka», Japan. - 2018. - T8. - P.154.

 • Бойчук А.В. Будник Т.А. Оценка обеспеченности беременных женщин витамином D и кальцием по результатам опроса // Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології . - Київ. 2018. - С.122.

 • Буднік Т.О. Сучасні принципи лікування і діагностики дефіциту вітаміну Д у вагітних жінок / Т.О. Буднік // XХIIІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - 2019. – С.117.

 • Буднік Т.О. Реабілітація репродуктивної функції жінок з хронічними запальними захворюваннями огранів малого тазу / Т.О. Буднік // XХІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. - 2017. – С.105.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д та перебіг вагітності / Т.О. Буднік // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль. - 2017. - С.122.

 • Буднік Т.О. Джерела надходження вітаміну Д і Са у вагітних. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 2017.

 • Буднік Т.О., Бойчук А.В., Боярчук О.Р. Вплив вітаміну D на розвиток плода «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», 26-27 жовтня 2017 року

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. The influence of vitamin D deficiency on pregnancy. Reproductive Endocrinology. - 2017. - №1(33). С.73-76.

 • Бойчук А. В., Буднік Т. О. Дефіцит вітаміну D і вагітність / А. В.Бойчук, Т. О. Буднік // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2. – С. 36-39.

 • А.В. Бойчук, Т.О. Буднік, О.Р. Боярчук. Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування / Бойчук А.В., Буднік Т.О., Боярчук О.Р. // Проблеми остеології. - 2016. - № 3-4. - С.17-20.

 • Буднік Т. Сегментарна флебектомія у вагітних з варикозною хворобою обох нижніх кінцівок // XХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. - Тернопіль. - 2016. - С.106.

 • Boyarchuk O., Balatska N., Budnik T., Boychuk A., Kinash M. (Ukraine). Antenatal prevention of phosphorus-calcium metabolism disorders in children: realities and prospects / O.Boyarchuk, N.Balatska, T.Budnik, A. Boychuk, M.Kinash // ІІ International Symposium bone and joint diseases and AGE. – 2016. - P.423.

 • Буднік Т.О. Вітамін Д і вагітність / Т.О. Буднік // XІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль. – 2015. - С.203

 • Alla Boychuk, Tetiana Budnik, Oksana Boyarchuk.Vitamin D intakes among pregnant women in an urban and rural population of Western Ukraine // Standardy Medyczne/Pediatria. - 2015, T. 12. - P.891.

Участь у наукових форумах:

 • International Symposium BONE and JOINT DISEASES and AGE , 9-11 2016,

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного акушерства», Тернопіль, 4-5 квітня 2017.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (12-13 квітня 2018 року)

 • XХIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (23-25 квітня 2018 року)

 • Підсумкова LXI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (7 червня 2018 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (4-5 квітня 2019)

 • XХIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (15-17 квітня 2019 року)

 • Підсумкова LXII науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського м.Тернопіль (13 червня 2019 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” м.Тернопіль (27-28 лютого 2020 року)

 • XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених м.Тернопіль (13-15 квітня 2020 року

 • Підсумкова LXIІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м.Тернопіль (12 червня 2020 року)

 • Другий міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку м.Тернопіль (22-24 вересня 2020 року)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Актуальні питання сучасного акушерства” м.Тернопіль (13-14 листопада 2020 року).


ІСНЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА

У 2012 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України за спеціальністю "Лікувальна справа." З 2012-2015 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Гобачевського МОЗ України» .

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.10.2016 року по 01.09.2020 рік.

З 18.02. 2020 року до 15.12.2022 року знаходиться в академічній відпустці по догляду за дитиною, у зв’язку із чим подовжено термін навчання до 15.12.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: "Профілактика рецидиву фіброміоми матки після емболізації маткових артерій у жінок з порушенням функції щитовидної залози та наднирників".

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойчук А.В.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О. Вивчення рівня мікроелементів – антиоксидантів у жінок з фіброміомою матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича горбачевського: матеріали підсумкової LXII наук.-практ. конф. (Тернопіль, 13 черв. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – С.66.

 • Існюк Н. О., Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією / Н. О. Існюк, А. В. Бойчук, Б. М. Бегош, Б. О. Ониськів // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.76-79.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Данилюк О.І. Вивчення особливостей показників якості життя у жінок з Фіброміомою та дисфункцією щитоподібної залози / А.В. Бойчук, Н.О. Існюк, О.І. Данилюк // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2018. -№ 1. С.35-39.

 • Бойчук А.В., Існюк Н.О., Бегош Б.М., Ониськів Б.О. Сучасний погляд на деякі диcгормонaльні аспекти розвитку фіброміоми матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 167-169.

 • Існюк Н.О. Особливості психоемоційного статусу обстеженої групи жінок з фіброміомою матки та ендокринною дисфункцією // XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: матеріали конгрусу, 23-25 квітня 2018 року.

 • Иснюк Н.О., Бойчук А.В. Особенности характеристики исследуемой группы женщин с фибромиомой матки и дисфункцией щитовидной железы // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Доказательные аспекты современного акушерства и гинекологии», 16 марта 2018. – С.53-55.

 • Бойчук А. В. Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки / А. В. Бойчук, Н. О. Існюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2017. - № 2. - С. 25-30.

 • Існюк Н.О. Ефективність використання емболізації маткових артерій при фіброміомі матки //Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки: матеріали Медичного конгресу Вінниця, 2018 р.

 • Верещагіна Т.В., Існюк Н.О. Мультиваріантний аналіз шкали ufs-qol до та після оперативного лікування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXІ науково-практичної конференції 7 червня 2018 року.

Участь у наукових форумах:

 • Підсумкова LXІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 13 червня 2019 року, Тернопіль.

 • Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства” ,4 – 5 квітня 2019 року м. Тернопіль

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології», 16 березня 2018 м. Київ .

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 12-13 квітня 2018 м. Тернопіль .

 • "XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених", 23-25 Квітня 2018 р.

 • Підсумкова LXІ науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 р. м. Тернопіль.

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства”, 6-7 квітня 2017.

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів